LUFTFYLLNING

Vi fyller 200/232/300 bar

Enkelflaska – 80kr

Dubbelpaket – 100 kr

Årskort 800 kr. Gäller för fyllning av max två flaskor/gång

OBS! Kontakta oss innan luftfyllning så vi finns på plats och har möjlighet att fylla.

Tele: 0763-066703
Kaptensvägen 36, Trelleborg